دوره های امنیت شبکه

ز آنجائیکه امروزه حملات، سارقانه تر و مالی تر می‌شوند، بنابرایـن با توجه به تاثیر اقتصـادی زیادی که بر روی سازمان‌ها دارند می‌توانند اعتبار آنها را زیر سوال ببرند. پس لزوم توجه به امنیت مجازی ، نیز دوچندان شده است. این دوره بر روی مطالب زیر تمرکز دارد: پیشگیری: پیکربندی صحیح سیستم یا شبکه شناسایی:شناسایی حملات در سطح سیستم یا شبکه واکنش: پاسخ به یک رویداد و شواهد موجود را جمع‌آوری می‌کند.

مخاطبین دوره:

  • بازرسان و متخصصان امنیتی
  • مدیران و طراحان شبکه
  • متخصصان ارزیابی ریسک
  • افرادی که دانش ابتدائی امنیت را دارند و قصد دارند که مطالب پیشرفته‌تر و بیشتری درباره امنیت بیاموزند

دوره ECSA

با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های تست نفوذ، دوره ECSA به شما کمک می‌کند تا ارزیابی‌های عمیق‌تری بر روی امنیت انجام دهید. بنابراین کمک زیادی به دریافت مدرک LPT، می‌کند. هدف از این دوره، افزایش تجربه متخصصان امنیتی با استفاده از تحلیل خروجی تست‌های آنها است

.

دوره ENSA

این دوره برای افرادی طراحی شده است که نیاز به دانش پایه جهت ایجاد امنیت بر روی بستر شبکه را دارند و توانائی طراحی نیازمندی های امنیتی داخلی و خارجی یک سازمان را به افراد می دهد. پیکر بندی فایروال، سیستم های تشخیص نفوذ، بررسی log ها و… از مطالب اصلی این دوره می باشد.

.

فهرست