دوره Python SwissKnife

مدت دوره: 24 ساعت
شهریه: 800,000 تومان
ارائه دهنده: NooraNet
توضیح دوره

دوره برنامه نویسی پایتون

نام انگلیسی: Python SwissKnife v1.0

با توجه به اهمیت زبان برنامه نویسی پایتون و کاربرد آن در رشته های مختلف موسسه نورانت دوره آموزشی پایتون مقدماتی را با رویکرد جدید طراحی نموده که در آن سعی شده زبان برنامه نویسی پایتون به شیوه نوین به افراد آموزش داده شود ،تا بتوانند از آن در رشته های مختلف اعم از امنیت سایبری استفاده کنند موسسه نورانت یک پرتال اختصاصی با نام webcubers طراحی کرده  است که به افراد امکان کد زدن تعاملی و امتیاز دهی در حین یاد گیری را می دهد  این دوره python  پیش نیاز دوره های مختلف پایتون در حوزه امنیت می باشد

برای اطلاعات بیشتر میتوانید کلیپ  زیر را مشاهده کنید:

نمونه تدریس کلاس :

پیش نیاز دوره
مخاطبین دوره
 • تمام افرادی که می خواهند برنامه نویسی یاد بگیرند.
سر فصل دوره

Module 0 : Introduction

 • Who is developer ?
 • What is python ?
 • What are alternatives ?
 • Why we choose python ?
 • Compare learning curves
 • Do more in less time Jobs
 • Cross Platform
 • How we must develope ?
 • Where we can run codes ?
 • Installation
 • IDE & Editors
 • What is package manager ?

# Have fun with python

 • Instagram Story Downloader

Module 1 : Basics

 • Inputs & Outputs
 • Strings
 • String Operations
 • Integers
 • Floats
 • Numerical Operations
 • Variables
 • Type Conversion

Module 2 : Control Structures

 • IF Statements
 • Lists
 • List Operations
 • For
 • While

# Have fun with python

 • Crypto online price script

Module 3 : Functions & Modules

 • Functions
 • Arguments
 • Returns
 • Comments & Docstrings
 • Standard Libraries & PIP

Module 4: Exceptions & Files

 • Exceptions & Exception Handling
 • Working with Files
 • Context Managers

Module 5: More Types & Tricks

 • None Type
 • Dictionaries
 • Other Return Types
 • Default Values
 • Keyword Arguments
 • Random Numbers
 • Repositioning
 • Working with time
 • Sleep
 • Image Rotation
 • Execute Commands
 • UUID
 • Decorators
 • Virtual Environments

# Have fun with python

 • Telegram Bot

Module 6: Object-Oriented Programming

 • Classes
 • Inheritance
 • Methods & Static Methods Properties
 • Magic Methods

Module 7: Regular Expressions

 • Regular Expressions
 • Simple Metacharacters
 • Character Classes
 • Groups

Module 8 : Open source community

 • What is open source ?
 • What is GIT ?
 • Create our first open source project
تقویم آموزشی
فهرست