دوره های امنیت وب

از آنجائیکه امروزه حملات، سارقانه تر و مالی تر می‌شوند، بنابرایـن با توجه به تاثیر اقتصـادی زیادی که بر روی سازمان‌ها دارند می‌توانند اعتبار آنها را زیر سوال ببرند. پس لزوم توجه به امنیت مجازی ، نیز دوچندان شده است. این دوره بر روی مطالب زیر تمرکز دارد: پیشگیری: پیکربندی صحیح سیستم یا شبکه شناسایی:شناسایی حملات در سطح سیستم یا شبکه واکنش: پاسخ به یک رویداد و شواهد موجود را جمع‌آوری می‌کند.

تنها درگاه نفوذ به یک سازمان در نگاه اول وب سایت و برنامه های تحت وب می باشد و اهمیت ایمن سازی آنها بسیار بالا می باشد، در دوره های تست نفوذ و امنیت وب افراد با کلیه تهدیدات وب بر اساس استاندارد OWASP آشنا خواهند شد. توصیه می شود افراد برای گذراندن دوره های تست نفوذ و امنیت وب دارای اطلاعاتی در زمینه های زیر باشند. 1/HTML 2/Java Script 3/PHP 4/MySQL تا بتوانند از این دوره ها بهره کامل را ببرند.

 

دوره Web App Secure Coding

این دوره به شما یاد می دهد که چگونه با استفاده از کدنویسی امن در برابر تهدیدات مختلف برنامه های تحت وب مقابله کنید.

.

دوره DEV522

دوره DEV522 به شما یاد می دهد که چگونه با استفاده از کدنویسی امن در برابر تهدیدات مختلف برنامه های تحت وب مقابله کنید.

.

دوره DEV541

دوره DEV541 برروی نوشتن کد امن در فریم ورک جاوا و کاهش تهدیدات در لایه های ابتدایی برنامه نویسی میباشد

.

دوره DEV544

دوره DEV544 به افراد توانایی نوشتن کد امن، تهدیدات پیرامون وب و شیوه جلوگیری از آن  آموزش داده می شود.

.

دوره WAF

این دوره، نگاهی کلی به انواع فایروال برنامه‌های کاربردی (WAF)، سناریوهای بکارگیری آنها در شبکه، قابلیت‌ها و مزایای آنها دارد.

.

فهرست