درباره ما

درباره ما

گرچه در دنیـای امروز هیچگـاه نمی توان تهدیدات را به صفر رساند اما می توان در جهت کاهش آن گام برداشت. آموزش صحیح و کاربردی یکی از مهمترین عوامل در جهت کاهش تهدیـدات و فقط یکپارچـگی شبکه  می باشد.

دپارتمـان امنیت شبکه و اطلاعات نــورانت با هدف ارائه خدمات در زمینه آموزش دوره های تخصصی و فوق تخصصی امنیـت شبکـه و اطلاعات  تأسیس شده است. هدف اصلی ما ارائه راهکارهای اصولی در زمینه بالابردن سطح علمی جامعه در زمینه امنیت می باشد. کلیه دوره هایی که در این دپارتمـان تدریـس می شوند  بر اساس استانـداردهای موجود در زمینـه شبکه و اطلاعات  طراحی شده اند. دپارتمـان امنیت شبکه و اطلاعات نــورانت امیـدوار است تا بتواند در زمینه پیشبرد سطح عامی جامعـه گامی ناچیز بردارد.

آموزش و پژوهش به عنوان رسالت اصلی موسسه نورانت می باشد که در طول این سا ل ها همواره سعی داشته ایم که از این رسالت مقدس دور نشویم.
ارائه بیش از 40 دوره متنوع در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات از افتخارات موسسه نورانت در بخش آموزش می باشد و همچنین همکاری و آموزش پرسنل صنعت ها ی مختلف در جهت حفظ اطلاعات سیستم ها و شبکه های آن هاکه  از افتخارات ما می باشد

فعالیت های ما در بخش آموزش به گرو ه های زیر تقسیم می شود :

 • برگزاری دوره های کارشناس امنیت شبکه
 • برگزاری دوره های کارشناس امنیت اطلاعات
 • برگزاری دوره های کارشناس جرائم رایانه ای
 • برگزاری دوره های کارشناس تست نفوذ
 • برگزاری دوره های مهندسی معکوس
 • برگزاری دوره های مرکز عملیات امنیت (SOC)
 • برگزاری سمینار های و دوره های دیگر در زمینه امنیت

فعالیت های ما در بخش خدمات امنیتی به بخش های زیر تقسیم می شود :

 • مشاوره در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات
 • مشاوره در زمینه سیستم های مانیتورینگ
 • مشاوره در زمینه امنیت نرم افزاری
 • مشاوره در زمینه پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
 • ارزیابی آسیب پذیری
 • بازرسی امنیتی
 • تست نفوذ

آموزش بیش از 12000 نفر با رضایت 93 درصدی

0
دانش آموختگان
0
سابقه فعالیت
0
اساتید
0
دوره ها
فهرست