دوره CEH

توضیح دوره CEH

دوره CEH یکی از معتبرترین مدارک شرکت EC-Council مدرک Certified Ethical Hacker می‌باشد. این مدرک بر روی تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های هک از دیدگاه حمله تکیه می‌کند.

در این دوره دانشجویان با چک لیست‌های امنیتی آشنا شده و توانایی بررسی سیستم‌های امنیتی موجود را کسب می‌نمایند و قادر به شناسایی آسیب پذیری‌های سیستم و تعیین وضعیت امنیتی یک سازمان با استفاده از تست‌های نفوذ هستند. همچنین با استفاده از حمله به سیستم‌ها، روش‌های دفاعی نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این دوره به عنوان دوره هک و نفوذ نیز شناخته می شود و دانشجوبان پس از گذراندن دوره هک آموزش هک اخلاقی را نیز فرا خواهند گرفت.این دوره با ورژن 11 آموزش داده می شود.

این دوره پیش نیاز بسیاری از دوره های امنیت اطلاعات است.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه زمان برگزاری این دوره CEH با کارشناسان آموزش تماس بگیرید

پیش نیاز دوره

 1. آشنایی با مفاهیم پایه کامپیوتر
 2. آشنایی با شبکه و سرورهای مختلف تحت آن
 3. داشتن حداقل دو سال سابقه مربوط به IT
 4. ترجیحا گذراندن دوره های CCNA و MCSE

مخاطبین دوره

 • افراد علاقمند به گرایش تست نفوذ
 • افراد علاقمند به گرایش فارنزیک
 • افراد علاقمند به گرایش SOC
 • کارشناسان تست آسیب پذیری و نفوذ
 • مدیران فناوری اطلاعات

سرفصل دوره

Module 1: Introduction to Ethical Hacking
Module 2: Footprinting and Reconnaissance
Module 3: Scanning Networks
Module 4: Enumeration
Module 5: Vulnerability Analysis
Module 6: System Hacking
Module 7: Malware Threats
Module 8: Sniffing
Module 9: Social Engineering
Module 10: Denial-of-Service
Module 11: Session Hijacking
Module 12: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Module 13: Hacking Web Servers
Module 14: Hacking Web Applications
Module 15: SQL Injection
Module 16: Hacking Wireless Networks
Module 17: Hacking Mobile Platforms
Module 18: IoT Hacking
Module 19: Cloud Computing
Module 20: Cryptography

شهریه   1,600,000  تومان

دوره های برگزار شده  : 90

 • مدت دوره :‌۴۰  ساعت
 • پیش نیاز دوره :‌ مفاهیم شبکه
 • نام مدرک :  CEH
 • سطح دوره :‌ مقدماتی
فهرست