توضیح دوره هکرهای اخلاقی - Ethical Hacker

دوره  هکرهای اخلاقی یکی از دوره های مقدماتی تست نفوذ می باشد که برروری  تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های هک از دیدگاه حمله تکیه می‌کند.

در این دوره دانشجویان با چک لیست‌های امنیتی آشنا شده و توانایی بررسی سیستم‌های امنیتی موجود را کسب می‌نمایند و قادر به شناسایی آسیب پذیری‌های سیستم و تعیین وضعیت امنیتی یک سازمان با استفاده از تست‌های نفوذ هستند. همچنین با استفاده از حمله به سیستم‌ها، روش‌های دفاعی نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این دوره به عنوان دوره هک و نفوذ نیز شناخته می شود و دانشجوبان پس از گذراندن دوره هک آموزش هک اخلاقی را نیز فرا خواهند گرفت.

این دوره پیش نیاز بسیاری از دوره های امنیت اطلاعات است.

پیش نیاز دوره

  1. آشنایی با مفاهیم پایه کامپیوتر
  2. آشنایی با شبکه و سرورهای مختلف تحت آن
  3. داشتن حداقل دو سال سابقه مربوط به IT

مخاطبین دوره

  • افراد علاقمند به گرایش فارنزیک
  • افراد علاقمند به گرایش SOC
  • کارشناسان تست آسیب پذیری و نفوذ

سرفصل دوره

بخش اول: معرفی گرایش های امنیت سایبری - cyber security Roadmap
بخش دوم: معرفی اصلاحات امنیت سایبری - Introduction to Cyber Security Terms
بخش سوم: جمع آوری اطلاعات - Information Gathering (tradditional)
بخش چهارم: آشنایی با OSINTو فریم ورک ها Information Gathering - Modern
بخش پنجم: اسکن شبکه و جمع آوری اطلاعات پروتکل ها - Scanning
بخش ششم: بررسی آسیب پذیری ها با استفاده از Vulnerability Assessment With GVM - GVM
بخش هفتم: نفوذ به سیستم - System Hacking
بخش هشتم: بدافزارها - Malware Threats
بخش نهم: دائمی کردن دسترسی - Persistent Access
بخش دهم: تست نفوذ شبکه -Network Pentest
بخش یازدهم: نشت ربایی - Session Hijacking
بخش دوازدهم: مهندسی اجتماعی - Social Engineering
بخش سیزدهم: دور زدن مکانیزم های امنیتی - Bypass FW , IDPS
بخش چهاردهم: تست نفوذ برنامه های تحت وب - web Application Hacking
بخش پانزدهم: حملات پایگاه داده - SQL Injection
بخش شانزدهم: تست نفوذ شبکه های وایرلس - Wireless Pentest
بخش هفدهم: تست نفوذ موبایل - Mobile Pentest
بخش هجدهم: تست نفوذ به اینترنت اشیاء - IOT Hacking
بخش نوزدهم: تست نفوذ سیستم های صنعتی - Scada Pentest
بخش بیستم: - تست نفوذ دوآپس - DevOps Pentest

شهریه   1,800,000  تومان

دوره های برگزار شده  : 122

  • مدت دوره :‌۴۰  ساعت
  • پیش نیاز دوره :‌ آشنایی با مفاهیم پایه کامپیوتر

  • نام مدرک :  Certified Ethical Hacker

  • سطح دوره :‌ مقدماتی

فهرست