توضیح دوره SEC555: SIEM with Tactical Analytics

در دوره تحلیل حملات با SIEM افراد با ساختار و معماری SIEM آشنا می شوند و با تجزیه و تحلیل داده هایی که به عنوان ورودی به SIEM ها ارسال می گردند و SIEM های مختلف مانند Splunk , EIK , Tripwive بررسی می شوند.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه زمان برگزاری دوره تحلیل حملات با SIEM (دوره SEC555 ) با کارشناسان تماس حاصل فرمایید و یا به لینک زیر مراجعه نمایید.

پیش نیاز دوره

 1. دوره CEH
 2. دوره CHFI

مخاطبین دوره

 • تجزیه و تحلیل Log
 • کارشناسان SOC

سرفصل دوره

Section1: SIEM Architecture
 • State of the SOC/SIEM
  • Industry statistics
  • Industry problems
 • Log Monitoring
  • Assets
   • Windows/Linux
   • Network devices
   • Security devices
  • Data gathering strategies
  • Pre-planning
 • Logging architecture
  • Log inconsistencies
  • Log collection and normalization
  • Log retention strategies
  • Correlation and gaining context
  • Reporting and analytics
  • Alerting
 • SIEM platforms
  • Commercial solutions
  • Home-grown solutions
 • Planning a SIEM
  • Ingestion control
  • What to collect
  • Mission
 • SIEM Architecture
 • Ingestion techniques and nodes
  • Acceptance and manipulation for value
  • Augmentation of logs for detection
 • Data queuing and resiliency
 • Storage and speed
 • Analytical reporting
  • Visualizations
  • Detection Dashboards
Section 2: Service Profiling with SIEM
 • Detection methods and relevance to log analysis
  • Attacker patterns
  • Attacker behaviors
  • Abnormalities
 • Analyzing common application logs that generate tremendous amounts of data
  • DNS
   • Finding new domains being accessed
   • Pulling in addition information such as domain age
   • Finding randomly named domains
   • Discover domain shadowing techniques
   • Identifying recon
   • Find DNS C2 channels
  • HTTP
   • Use large datasets to find attacks
   • Identify bot traffic hiding in the clear
   • Discover requests that users do not make
    • Find ways to filter out legitimate noise
   • Use attacker randomness against them
   • Identify automated activity vs user activity
   • Filter approved web clients vs unauthorized
   • Find HTTP C2 channels
  • HTTPS
   • Alter information for large scale analysis
   • Analyze certificate fields to identify attack vectors
   • Track certificate validity
   • Apply techniques that overlap with standard HTTP
   • Find HTTPS C2 channels
  • SMTP
   • Identify where unauthorized email is coming from
   • Find compromised mail services
   • Fuzzy matching likely phishing domains
   • Data exfiltration detection
 • Apply threat intelligence to generic network logs
 • Active Dashboards and Visualizations
  • Correlate network datasets
  • Build frequency analysis tables
  • Establish network baseline activity
Section 3: Advanced Endpoint Analytics
 • Endpoint logs
  • Understanding value
  • Methods of collection
   • Agents
   • Agentless
   • Scripting
  • Adding additional logging
   • EMET
   • Sysmon
   • Group Policy
  • Windows filtering and tuning
  • Analyze critical events based on attacker patterns
   • Finding signs of exploitation
   • Find signs of internal reconnaissance
   • Finding persistence
   • Privilege escalation
   • Establishing a foothold
   • Cleaning up tracks
  • Host-based firewall logs
   • Discover internal pivoting
   • Identify unauthorized listening executables
   • See scan activity
  • Credential theft and reuse
   • Multiple failed logons
   • Unauthorized account use
  • Monitor PowerShell
   • Configure PowerShell logging
   • Identify obfuscation
   • Identify modern attacks
Section 4: Baselining and User Behavior Monitoring
 • Identify authorized and unauthorized assets
 • Active asset discovery
  • Scanners
  • Network Access Control
 • Passive asset discovery
  • DHCP
  • Network listeners such as p0f, bro, and prads
  • NetFlow
  • Switch CAM tables
  • Combining asset inventory into a master list
  • Adding contextual information
   • Vulnerability data
   • Authenticated device vs unauthenticated device
 • Identify authorized and unauthorized software
  • Source collection
   • Asset inventory systems
   • Patching management
   • Whitelisting solutions
   • Process monitoring
  • Discovering unauthorized software
 • Baseline data
  • Network data (from netflow, firewalls, etc)
   • Use outbound flows to discover unauthorized use or assets
   • Compare expected inbound/outbound protocol
   • Find persistence and beaconing
   • Utilize geolocation and reverse dns lookups
   • Establish device-to-device relationships
   • Identify lateral movement
   • Configure outbound communication thresholds
  • Monitor logons based on patterns
   • Time-based
   • Concurrency of logons
    • # logons by user
    • # logons by source device
    • Multiple geo locations
  • Endpoint baseline monitoring
   • Configure enterprise wide baseline collection
   • Large scale persistence monitoring
   • Finding abnormal local user accounts
   • Discover dual-homed devices
Section 5: Tactical SIEM Detection and Post-Mortem Analysis
 • Centralize NIDS and HIDS alerts
 • Analyze endpoint security logs
  • Provide alternative analysis methods
  • Configure tagging to facilitate better reporting
 • Augment intrusion detection alerts
  • Extract CVE, OSVDB, etc for further context
  • Pull in rule info and other info such as geo
 • Analyze vulnerability information
  • Setup vulnerability reports
  • Correlate CVE, OSVDB, and other unique IDs with IDS alerts
  • Prioritize IDS alerts based on vulnerability context
 • Correlate malware sandbox logs with other systems to identify victims across enterprise
 • Monitor Firewall Activity
  • Identify scanning activity on inbound denies
  • Apply auto response based on alerts
  • Find unexpected outbound traffic
  • Baseline allow/denies to identify unexpected changes
  • Apply techniques to filter out noise in denied traffic
 • SIEM tripwires
  • Configure systems to generate early log alerts after compromise
   • Identify file and folder scan activity
   • Identify user token stealing
   • Operationalize virtual honeypots with central logging
   • Allow phone home tracking
 • Post mortem analysis
  • Re-analyze network traffic
   • Identify malicious domains and IPs
   • Look for beaconing activity
  • Identify unusual time-based activity
  • Use threat intel to reassess previous data fields such as user-agents
  • Utilize hashes in log to constantly re-evaluate for known bad files

شهریه   2,000,000  تومان

دوره های برگزار شده: 3

 • مدت دوره :‌30 ساعت

 • پیش نیاز دوره :‌ دوره CEH , CHFI

 • نام مدرک :  SEC555

 • سطح دوره :‌ میانی

فهرست