توضیح دوره مدیریت امنیت اطلاعات

مدرک (CISSP (Certified Information Systems Security Professional اولین مدرک در زمینه امنیت اطلاعات بوده که اعتبار آن در سازمان استانداردهای ملی آمریکا (ANSI) و سازمان استاندارهای جهانی (ISO) تصویب شد. همچنین در زمینه دانش فنی و مدیریتی تضمین اطلاعات، توسط وزارت دفاع آمریکا (DoD) تائید شده است.
مدرک CISSP عمق و وسعت دانش یک فرد را با تمرکز بر8 دامنه امنیت اطلاعات (Information Security) مورد ارزشیابی قرار می‌دهد که این 8 دامنه را میتوانید در بخش سرفصل دوره مشاهد نمایید .

پیش نیاز دوره

  1. پنج سال سابقه در حداقل دو دامنه امنیتی می باشد.

مخاطبین دوره

  • کارشناسان امنیت شبکه و امنیت اطلاعات

سرفصل دوره

Security and Risk Management
Asset Security
Security Engineering
Communications and Network Security
Identity and Access Management
Security Assessment and Testing
Security Operations
Software Development Security

شهریه   2,000,000  تومان

دوره های برگزار شده  : 18

  • مدت دوره :‌۴۰  ساعت

  • پیش نیاز دوره :‌ پیش نیاز دوره CISSP پنج سال سابقه در حداقل دو دامنه امنیتی می باشد.

     

  • نام مدرک :  Certified Information Systems Security Professional

  • سطح دوره :‌ پیشرفته

فهرست