مدت دوره:

24 ساعت

شهریه:

630000 تومان

شرکت ارائه دهنده:

NooraNet

نام انگلیسی: OS Forensic

نام فارسی: بازرسی قانونی سیستم عامل

با توجه به اینکه شروع جرائم رایانه ای از طریق سیستم عامل می باشد و تمامی افراد نیاز به سیستم عامل و برنامه های تحت آن برای نفوذ دارند، برای بررسی جرائم در این بخش نیاز به فارنزیک سیستم عامل دارند.

در این دوره به صورت کاربردی فارنزیک سیستم عامل ویندوز لینوکس و مک آموزش داده می شود.

فهرست