شرایط ثبت نام

1- لطفا جهت پیش ثبت نام دوره مورد نظر فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پس از ارسال فرم مشاورین نورا جهت پیگیری ثبت نام با شما تماس حاصل می نمایند.

2-ثبت نام قطعی به صورت حضوری و یا با واریز 50% شهریه دوره به حساب موسسه امکان پذیر می باشد.

3- اشراف کامل دانشجو به مطالب پیش نیاز دوره  الزامی می باشد.

4- جهت تکمیل مراحل ثبت نام ارائه کپی کارت ملی الزامی می باشد.

5- دانشجو موظف است حداقل 4 روز قبل از شروع دوره انصراف خود را به واحد آموزش اعلام نماید به انصرافاتی که بعد از مدت تعیین شده اعلام گردند ترتیب اثر نخواهد شد و وجه پرداخت شده مسترد نمی گردد.

  نام (الزامی)

  نام خانوادگی (الزامی)

  ایمیل

  تلفن همراه

  دوره مورد نظر (الزامی)

  روزهای مورد نظر (الزامی)

  کد تخفیف

  نحوه آشنایی با موسسه

  فهرست