دوره های تست نفوذ موبایل

موبایل به یکی از سیستم های اصلی انتقال اطلاعات بین کاربران تبدیل شده است و بخشی از اطلاعات شخصی و سازمانی در موبایل ها ذخیره می شوند. با توجه به عدم آگاهی افراد در زمینه تهدیدات موبایل در اکثر موارد می توانند به موبایل نفوذ و اطلاعات را به سرقت ببرند. در دوره های تست نفوذ و امنیت موبایل افراد با تهدیدات پیرامون سیستم عامل های IOS, Android آشنا می شوند و روش های ایمن سازی آن را نیز فرا می گیرند.

مخاطبین دوره:

  • کارشناسان تست نفوذ موبایل
  • افراد علاقمند به امنیت و نفوذ به موبایل

دوره Android Pentest

در این دوره افراد در دو سطح مقدماتی و پیشرفته با تهدیدات رایج آشنا و روش نفوذ کردن با استفاده از آسیب پذیری ها را فرا می گیرند.

.

.

دوره IOS Pentest

 این دوره به افراد توانایی تست نفوذ سیستم عامل موبایل های مختلف را می دهد، iOS و ایجاد امنیت برروی موبایل ها

.

.

فهرست