دوره های تست نفوذ وب

امروزه اکثر سازمان ها برای اطلاع رسانی و تعاملی بهتر با مشتری از پرتال های تحت وب استفاده می کنند و بسیاری از فرایندها توسط برنامه های کاربردی تحت وب انجام می شود. این مسئله به نفوذ گر اجازه می دهد که با نفوذ به این پرتال ها به اطلاعات حساس سازمان  و مشتریان آن دسترسی پیدا کند که ضرر آن برای یک کسب و کار جبران ناپذیر خواهد بود. دوره های تست نفوذ وب که بر اساس سرفصل های شرکت SANS می باشد به افراد توانائی تست و پیدا کردن آسیب پذیری های برنامه های تحت وب را می دهد و افراد پس از گذراندن ای دوره ها می توانند با استفاده از دانش فردی نقاط ضعف برنامه های تحت وب را پیدا و در جهت بهبود آن راهکار ارائه نمایند.

مخاطبین دوره:

  • بازرسان و متخصصان امنیتی
  • مدیران و طراحان شبکه
  • متخصصان ارزیابی ریسک

دوره web Application Pentest

در این دوره افراد  با تهدیدات رایج آشنا و روش نفوذ کردن با استفاده از آسیب پذیری ها را فرا می گیرند.

.

دوره SEC542

در این دوره افراد با روش پیدا کردن آسیب پذیری های مختلف بر روی برنامه های تحت وب آشنا می شوند

.

دوره SEC642

دوره SEC642 روش های پیشرفته تست نفوذ برنامه های تحت وب را به افراد آموزش می دهد

.

فهرست