اساتید نورانت

اساتید دپارتمان امنیت سایبری نورانت دارای سابقه عملی و تخصصی در زمینه گرایش های گوناگون امنیت سایبری می باشند

علیرضا راستی دوست

مدرس دوره های CEH, CHFI, ECSA, PWK, Advance Web Attack ,CISSP

محسن آذرنژاد

مدرس دوره های CEH , ECSA, Wireless PenTest , FortiWeb, CISSP

محمد حسین نمدی

مدرس دوره های تست نفوذ موبایل

شاهین قیومیان

مدرس دورهای برنامه نویسی

دپارتمان امنیت سایبری نورانت

آموزش اولین گام اصولی در جهت ایمن سازی

فهرست