اساتید نورانت

اساتید دپارتمان امنیت سایبری نورانت دارای سابقه عملی و تخصصی در زمینه گرایش های گوناگون امنیت سایبری می باشند

علیرضا راستی دوست

مدرس دوره های CEH, CHFI, ECSA, PWK, Advance Web Attack ,CISSP

محسن آذرنژاد

مدرس دوره های CEH , ECSA, Wireless PenTest , FortiWeb, CISSP

شاهین قیومیان

مدرس دورهای برنامه نویسی

محمد حسین نمدی

مدرس دوره های تست نفوذ موبایل

علیرضا عربیان

مدرس دوره های CEH

دپارتمان امنیت سایبری نورانت

آموزش اولین گام اصولی در جهت ایمن سازی

فهرست