توضیح دوره

دوره بررسی جرایم رایانه ای برای افرادی مناسب می باشد که بخواهند استفاده از شواهد و مدارک دیجیتالی یک نظریه را اثبات و یا رد کنند. در دوره CHFI افراد با جمع آوری شواهد و مدارک، حفظ و نگهداری آن ها و تجزیه و تحلیل شواهد می توانند یک موضوع یا جرم رایانه ای اثبات کنند. در تمام شرکت ها و سازمان ها نیاز به افرادی می باشد که دانش فارنزیک را داشته باشند که بتوانند موضوعاتی که در داخل شرکت و یا سازمان رخ می دهد را بررسی و تجزیه و تحلیل نمایند. دوره CHFI به عنوان اولین دوره فارنزیک می باشد و پیش نیاز بسیاری از دوره های دیگر است.

پیش نیاز دوره

  • فارنزیک سیستم عامل ویندوز
  • فارنزیک شبکه
  • فارنزیک دیتابیس

مخاطبین دوره

  • آشنایی با تعاریف علم فارنزیک
  • آشنایی با مراحل کام‍پیوتر فارنزیک
  • آشنایی با ساختار ذخیره سازی اطلاعات

سرفصل دوره

Module 1 : Information Gathering
Module 1 : Information Gathering
Module 1 : Information Gathering
Module 1 : Information Gathering

شهریه   1,200,000  تومان

دوره های برگزار شده  : ‌10

  • مدت دوره :‌۴۰  ساعت

  • پیش نیاز دوره :‌ CEH

  • نام مدرک :  OSCP

  • سطح دوره :‌ مقدماتی

فهرست