دوره Python Django

توضیح دوره Python Django (برنامه نویسی پایتون)

زبان برنامه نویسی پایتون یکی از شناخته شده ترین زبان های برنامه نویسی می باشد. در کنار تمام قابلیت های این زبان فریم ورک هایی جهت توسعه وب برای آن ایجاد شده است که از معروف ترین آنها می توان به جنگو (دوره Python Django )اشاره کرد, این فریمورک فرایند ایجاد سایت های کوچک تا بسیار پیچیده را ساده می کند تا جایی که سایت های بزرگی مانند اینستاگرام, فایرفاکس, ناسا, کافه بازار بوسیله این فریورک پیاده سازی شده اند.

در دوره Python Django می آموزید چگونه سایت های کوچک و بزرگ مورد نظر خود را بوسیله پایتون کد نویسی کنید و آن را در اختیار مخاطبین مورد نظر خود قرار دهید, فریم ورک جنگو بسیاری از زیرساخت های مورد نیاز جهت توسعه را فراهم نموده است تا برنامه نویسی وب را به کاری لذت بخش تبدیل کند, برای مثال جنگو پس از نصب بخش مدیریت, احراز هویت کاربران, اعتبار سنجی فرم ها, قابلیت کار با انواع پایگاه های داده را در خود دارد و برنامه نویس براحتی می تواند از آنها استفاده و فرایند کد نویسی را کوتاه کند.

گذشت بیش از ده سال از توسعه فعال این فریمورک و همکاری بیش از 1800 نفر در توسعه آن, رایگان بودن و بکارگیری توسط شرکت های معتبر نشان دهنده بلوغ و قابل اعتماد بودن این فریم ورک است.

پیش نیاز این دوره Python SwissKnife می باشد.

پیش نیاز دوره

  1. تسلط به برنامه نویسی پایتون مقدماتی

مخاطبین دوره

  • تمام افرادی که می خواهند برنامه نویسی یاد بگیرند

سرفصل دوره

Section 0: Introduction

HTTP Server / Client Fundamentals

HTTP Methods

Backend / Frontend concepts

HTML, CSS, Javascript

Section 1: Introduction to Django

Explain Web Framework

Explain MTV (MVC) pattern

Django Architecture

Features of Django

Django web server

Understanding Django environment

Virtual Environment

Installing Django

Section 2: Introduction to View

Creating view

Use HTTP request and response objects

Mapping the views to URLs

Designing a good URL scheme

Sending data from url to view

Section 3: Introduction to Templates

Explain the Django Template System

Creating Template Objects

Tags, Variables and Filters

Rendering Templates

Template Inheritance

Escaping HTML

Static Files and Serving

Sending data from view to template

Section 4: Introduction to Models

ORM Concepts

Setting up Database

Migrations

Define Database Models

Use Model Fields

Insert & Update Data

Select & Filtering Data

Ordering Data

Deleting Data

Section 5: Introduction to Django Admin

Activating the Admin Interface

Adding Your Models to the Admin Site

Managing Models

Making Fields Optional

Customizing Field Labels

Section 6: Forms

Create Forms

Process Form Data

Customize Form Fields

Form validation and Error Messages

File Uploading

Section 7: Internationalization

Internationalization & Localization

Language Files

Standard Translation

Lazy Translation

Pluralization

Shamsi Date & Time zones

Section 8: Authentication & Authorization

Working with cookies

User Authentication

Login & Logout

Users, Groups & Permissions

Section 9: Middlewares

What’s Middleware

Middleware Installation

Middleware Methods

Built-in Middleware

Extra Module : Deploy Django on Ubuntu

Installing Nginx

Configuring Nginx as RP

Using Supervisor as Process Controller

Using Gunicorn as WSGI HTTP Server

شهریه   2,000,000  تومان

دوره های برگزار شده  : 3

  • مدت دوره :‌30  ساعت

  • پیش نیاز دوره :‌Python SwissKnife
  • نام مدرک : Python Django

  • سطح دوره :‌ پیشرفته

فهرست