دوره های برنامه نویسی

.
از آنجائیکه امروزه حملات، سارقانه تر و مالی تر می‌شوند، بنابرایـن با توجه به تاثیر اقتصـادی زیادی که بر روی سازمان‌ها دارند می‌توانند اعتبار آنها را زیر سوال ببرند. پس لزوم توجه به امنیت مجازی ، نیز دوچندان شده است. این دوره بر روی مطالب زیر تمرکز دارد: پیشگیری: پیکربندی صحیح سیستم یا شبکه شناسایی:شناسایی حملات در سطح سیستم یا شبکه واکنش: پاسخ به یک رویداد و شواهد موجود را جمع‌آوری می‌کند.

.

.

.

.

دوره Python for Penetration Testers

در این دوره آموزشی افراد با نوشتن ابزار های مختلف تست نفوذ و اکسپلویت به زبان Python آشنا می شوند.

ادامه مطلب »

دوره SEC760:advanced Exploit Dev

در دوره SEC760 افراد با پیش نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری نوشتن اکسپلویت آشنا می شوند.

ادامه مطلب »

دوره Rootkit

Rootkit مجموعه ای از کدها می باشد که کنترل یک سیستم را به دست میگیرد و به صورت مخفی نصب و اجرا میشود

ادامه مطلب »

دوره windows kernel Exploitation

در این دوره  افراد با آسیب پذیرهای مختلف که می تواند در سطح کرنل ویندوز وجود داشته باشد آشنا می شوند

ادامه مطلب »
فهرست