دوره های برنامه نویسی

در بخش تست نفوذ و فارنزیک در سطح های بالا ابزارهای کنونی جوابگو نمی باشند و باید افراد به یک یا چند زبان برنامه نویسی تسلط داشته باشند تا بتوانند بر اساس نیاز ابزارها را خودشان کد بزنند موسسه نورانت در بخش افراد را با زبان برنامه نویسی پایتون که به عنوان یکی از کاربردی ترین ترین زبان های برنامه نویسی می باشد آشنا می نماید

فهرست