توضیح دوره Splunk Fundamentals 2

در دوره Splunk Fundamentals 2 کلیه مباحث مربوط به ساخت و طراحی داشبورد های تحلیلی و همبسته سنجی جهت Threat Hunting مطرح می گردد. همچنین نحوه ساختن و استفاده از Add-On های طراحی شده بصورت Customize ، نحوه بکارگیری Data Models و Field Extraction بصورت تفصیلی ارائه خواهد شد. این دوره یکی از پیش نیازهای اصلی جهت Certified شدن در سطح Power User است. تحلیلگر مرکز عملیات امنیت پس از گذراندن این دوره با استفاده از Splunk Enterprise می تواند کلیه مخاطرات امنیتی را کشف و شناسایی نماید.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه زمان برگزاری دوره Splunk Fundamentals 2 به لینک زیر مراجع فرمایید و یا با کارشناسان آموزش تماس حاصل نمایید

پیش نیاز دوره

 1. Splunk Fundamentals 1

مخاطبین دوره

 • مدیران و کارشناسان مرکز عملیات امنیت

سرفصل دوره

Introduction
Beyond Search Fundamentals
Using Transforming Command for Visualization
Using Mapping and Single Value Commands
Filtering and Formatting Results
Correlating Events
Introduction to Knowledge Objects
Creating and Managing Fields
Creating Field Alias and Calculated Fields
Creating Tags and Event Types
Creating and Using Macros
Creating and Using Workflow Actions
Creating Data Models
Using the Common Information Model (CIM) Add-on

شهریه   1,200,000  تومان

دوره های برگزار شده  : 5

 • مدت دوره :‌24  ساعت

   

 • پیش نیاز دوره :‌Splunk Fundamentals 1

   

 • نام مدرک :  Splunk Fundamentals2

   

 • سطح دوره :‌ پیشرفته
فهرست